Pàgines

16/3/11

Jornades d'Interelació amb l'escola Ramon Llull

A finals del segon trimestre l'etapa de primària i secundària van participar en unes activitats de caràcter lúdic amb alumnes de tercer, quart, cinquè, sisè i secundària de l'escola Ramon Llull. L'objectiu prioritari d'aquesta activitat ha estat la relació entre els alumnes i els professionals dels dos centres. L'experiència ha estat molt positiva, tant pels alumnes com pels professionals d'ambdòs centres.
Us adjuntem l'adreça del web del Ramon Llull per si voleu veure algunes fotografies i la seva valoració.

http://www.escolaramonllull.cat/vida_escola/2010_11/intersantsinnocents.html

Cap comentari: