15/5/11

FORMACIÓ DE MESTRES

L’equip docent del centre, els dies de la setmana blanca del mes de març, vam aprofitar per formar-nos en l’ús de les TIC, tal com teníem previst en el nostre Pla de Formació de Centre.


Aquesta formació es va concebre amb l’objectiu de dotar a tots el professionals del claustre d’unes eines comunes i necessàries per gestionar el treball habitual de l’aula.

Atenent a que no disposem, en la nostra escola, de l’espai ni del maquinari suficient per treballar tots els membres del claustre a l’hora, vam haver de sol·licitar a l’escola Pegaso que ens deixes utilitzar les seves instal·lacions. I amb el permís concedit, vàrem fer aquella setmana un ús intens dels ordinadors de les aules “el Pedraforca” i “la vall d’Aran”.

El nom de les dues aules, tot i que cada dia, al entrar, ens recordava la setmana de vacances que estaven gaudint els nostres alumnes, no ens va fer perdre la moral, tot al contrari, ens va animar a treballar de valent i es van elaborar molts projectes d’aula que posteriorment han estat penjats al nostre blog.

Des d’aquí volem agrair a l’equip directiu de l’escola Pegaso la confiança dipositada en nosaltres al cedir-nos les instal·lacions que ens han premés formar-nos en l’ús d’unes eines molt útils i engrescadores per les nostres aules.

També agraïm a l’equip tècnic del CRP de Sant Andreu que ens ha facilitat tot el que ens ha calgut per tirar endavant la formació.

L’elaboració d’aquesta senzilla notícia ha estat, també, fruit de la formació rebuda, i que esperem sigui millorada en posteriors comunicacions.